Reletter
Artwork for Nytänkt från RISE

Nytänkt från RISE

RISE Research Institutes of Sweden

Hållbar omställning och konkurrenskraft på vetenskaplig grund

Platform
LinkedIn
PricingOnly free issuesPublishesWeekly
Issues18SubscribersRead linkedin.com

Curious about how many subscribers Nytänkt från RISE has or want to find similar newsletters? Reletter has got you covered. We collated all the information we could find from across the web in our database of over one million newsletters.

Check the email archives, get traffic estimates, engagement scores and more to discover the best advertising opportunities.

Our search tool helps you locate relevant newsletters for any topic and compare their stats for better sponsorship decisions.

Contact Information
How Many Subscribers?
Reletter gives you subscriber numbers, contacts, chart rankings, traffic estimates and more across 1.2m+ newsletters.

Latest Issues

Recent posts by this newsletter. Browse the email archive.

Så blir bilen en måltavla för hackare

Den pågående elektrifieringen sätter fingret på behovet av automatiska system för att motverka cyberattacker. De mobila enheter och rullande datacentraler som förr i tiden kallades bilar utgör idag potentiella måltavlor för hackare.

6 days ago
29
3

Så får vi mer värde från våra bioråvaror

Bioråvara har stor potential att ersätta fossilbaserade produkter. Problemet är att med bara ett jordklot räcker den samlade bioråvaran inte till. Johanna Mossberg, avdelningschef för enheten för bioraffinaderi och energi på RISE, förklarar...

13 days ago
39
2

Systemskifte krävs för att framtidssäkra vården

En åldrande befolkning – är det ett problem eller möjlighet? När svenskarna blir äldre behöver vi hitta nya sätt att förse dem med lika bra eller bättre sjukvård än i dag. Utmaningen: hitta en långsiktig metodik och inte enbart lappa och la...

20 days ago
60
2

Stadsbyggnad – ett verktyg för social hållbarhet

Samhället brottas med många sociala utmaningar. Boendesegration, social isolering, hotade offentliga platser – komplexa problem som kan angripas på olika sätt samtidigt. RISE bidrar med kunskap och nya sätt att utforma och utvärdera offentl...

a month ago
0
0

Authors

The writers behind this newsletter.

 • RISE Research Institutes of Sweden
 •   Are you a writer? Claim your newsletter

  Frequently Asked Questions

  How can I access the email archive for Nytänkt från RISE?

  You can find recent issues that have been published by Nytänkt från RISE on Reletter by scrolling up to where it says Latest Issues. Tap on the link for any of the most recent emails or hit More Issues to see older ones.

  How many subscribers does Nytänkt från RISE have?

  To see how many people subscribe to Nytänkt från RISE, simply upgrade your Reletter account. We provide readership numbers and lots of other stats for this newsletter so you can decide if it's worth reaching out to.

  How can I advertise in Nytänkt från RISE?

  Newsletter advertising can be extremely effective when it's done right. Before you pitch Nytänkt från RISE as a potential sponsor or partner, make sure that you've done your research and checked its newsletter stats with Reletter.

  Then, personalize one of our winning pitching templates and send it to the right person using the contact info provided.

  How much does it cost to sponsor a publication like Nytänkt från RISE?

  Newsletter ad rates (or CPM) vary depending on many factors, including industry, number of subscribers, open rate, ad placement and more.

  To find out how much an ad will cost, contact Nytänkt från RISE using the contact information provided and ask for a copy of their media kit.

  How can I find newsletters similar to Nytänkt från RISE?

  Scroll up to where it says Similar Newsletters to see other publications like Nytänkt från RISE. You can also search our email newsletter directory to discover other newsletters that cover the topics you're interested in.

  How do I contact Nytänkt från RISE?

  Reletter provides this newsletter's website URL above, where you will often find their contact information. We also provide links to associated social media accounts and pitching templates so you can reach out fast.