Reletter
Artwork for Nytänkt från RISE

Nytänkt från RISE

RISE Research Institutes of Sweden

Hållbar omställning och konkurrenskraft på vetenskaplig grund

Platform
LinkedIn
PricingOnly free issuesPublishesWeekly
Issues58SubscribersRead linkedin.com

Curious about how many subscribers Nytänkt från RISE has or want to find similar newsletters? Reletter has got you covered. We collated all the information we could find from across the web in our database of over one million newsletters.

Check the email archives, get traffic estimates, engagement scores and more to discover the best advertising opportunities.

Our search tool helps you locate relevant newsletters for any topic and compare their stats for better sponsorship decisions.

Contact Information
How Many Subscribers?
Reletter gives you subscriber numbers, contacts, chart rankings, traffic estimates and more across 1.6m+ newsletters.

Latest Issues

Recent posts by this newsletter. Browse the email archive.

Kontroller av laddstationer ger trygg och säker infrastruktur

Det saknas fortfarande regelverk för laddstationer motsvarande det som finns för bensin- och dieselpumpar. Därmed omfattas inte laddinfrastrukturen av några kontrollkrav, vilket skulle kunna innebära att dolda säkerhetsrisker förblir oupptä...

7 days ago
53
0

Så säkrar industrin sin vattentillgång

Det kan vara dags för svensk industri att öka medvetenheten om sin vattenanvändning. Risken för vattenbrist är bara en del av problematiken.

14 days ago
47
2

Vår verksamhet måste ständigt utvecklas

Som forskningsinstitut har RISE en nyckelroll att knyta samman akademi och näringsliv. RISE koncernchef beskriver i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 ett år av nysatsningar och fortsatt utveckling av verksamheten.

20 days ago
121
0

Så kan företag bygga affärsmodeller som bidrar till hållbar konsumtion

Vid seklets slut beräknas vi dela jordklotets ändliga resurser med elva miljarder människor. Då räcker inte dagens sätt att angripa frågor om hållbarhet och minskad konsumtion.

a month ago
101
0

Authors

The writers behind this newsletter.

 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Frequently Asked Questions

  How can I access the email archive for Nytänkt från RISE?

  You can find recent issues that have been published by Nytänkt från RISE on Reletter by scrolling up to where it says Latest Issues. Tap on the link for any of the most recent emails or hit More Issues to see older ones.

  How many subscribers does Nytänkt från RISE have?

  To see how many people subscribe to Nytänkt från RISE, simply upgrade your Reletter account. We provide readership numbers and lots of other stats for this newsletter so you can decide if it's worth reaching out to.

  How can I advertise in Nytänkt från RISE?

  Newsletter advertising can be extremely effective when it's done right. Before you pitch Nytänkt från RISE as a potential sponsor or partner, make sure that you've done your research and checked its newsletter stats with Reletter.

  Then, personalize one of our winning pitching templates and send it to the right person using the contact info provided.

  How much does it cost to sponsor a publication like Nytänkt från RISE?

  Newsletter ad rates (or CPM) vary depending on many factors, including industry, number of subscribers, open rate, ad placement and more.

  To find out how much an ad will cost, contact Nytänkt från RISE using the contact information provided and ask for a copy of their media kit.

  How can I find newsletters similar to Nytänkt från RISE?

  Scroll up to where it says Similar Newsletters to see other publications like Nytänkt från RISE. You can also search our email newsletter directory to discover other newsletters that cover the topics you're interested in.

  How do I contact Nytänkt från RISE?

  Reletter provides this newsletter's website URL above, where you will often find their contact information. We also provide links to associated social media accounts and pitching templates so you can reach out fast.