Reletter
Artwork for troidangmua’s Newsletter

troidangmua’s Newsletter

troidangmua

học cách bao dung với chính mình và thế giới

Platform
Substack
PricingOnly free issuesPublishesDaily
Issues49SubscribersRead troidangmua.substack.com

Curious about how many subscribers troidangmua’s Newsletter has or want to find similar newsletters? Reletter has got you covered. We collated all the information we could find from across the web in our database of over one million newsletters.

Check the email archives, get traffic estimates, engagement scores and more to discover the best advertising opportunities.

Our search tool helps you locate relevant newsletters for any topic and compare their stats for better sponsorship decisions.

Contact Information
How Many Subscribers?
Reletter gives you subscriber numbers, contacts, chart rankings, traffic estimates and more across 1.4m+ newsletters.

Latest Issues

Recent posts by this newsletter. Browse the email archive.

Có bao nhiêu cách để biết mình-đang-sống?

Thực ra mình không trả lời được số lượng cách đâu, thật lòng mà nói thì là thế.

a month ago
2
0

Đi thật xa để về với chính mình

Cách đây 3 năm, mình đăng ký một chuyến tình nguyện lên Hà Giang. Chuyến đi kéo dài 6 ngày, khá dài và thấm mệt vào ngày gần cuối và thật may là trường cuối cùng cần tổ chức. Chuyến đi này mang lại cho mình nhiều thứ quá, gợi đến nhiều suy ...

a month ago
2
0

Viết về một nỗi buồn

Tại mấy nỗi buồn nó cứ móc xích, cứ đan cài vào nhau, hệt như cái cách ta tồn tại trên cuộc sống này - chẳng bao giờ có thể độc lập một mình mà không cần đến những tương tác xã hội khác. Sống một mình, thì vẫn nương nhờ thiên nhiên, nhờ khô...

a month ago
2
2

"Mình tự do do tự mình"

Lúc viết xong phần mô tả ngắn, mình đột nhiên nhớ đến có lần ngồi ăn bánh cuốn thịt nướng ở Đội Cấn, Nina hỏi mình là “sao mọi người cứ định danh cái việc ngủ sớm, dậy sớm là người già, là “healthy and balance” và phải thức khuya dậy muộn m...

a month ago
8
3

Similar Newsletters

Other publications recommended by the authors of this newsletter.

Authors

The writers behind this newsletter.

 • troidangmua
 •   Are you a writer? Claim your newsletter

  Frequently Asked Questions

  How can I access the email archive for troidangmua’s Newsletter?

  You can find recent issues that have been published by troidangmua’s Newsletter on Reletter by scrolling up to where it says Latest Issues. Tap on the link for any of the most recent emails or hit More Issues to see older ones.

  How many subscribers does troidangmua’s Newsletter have?

  To see how many people subscribe to troidangmua’s Newsletter, simply upgrade your Reletter account. We provide readership numbers and lots of other stats for this newsletter so you can decide if it's worth reaching out to.

  How can I advertise in troidangmua’s Newsletter?

  Newsletter advertising can be extremely effective when it's done right. Before you pitch troidangmua’s Newsletter as a potential sponsor or partner, make sure that you've done your research and checked its newsletter stats with Reletter.

  Then, personalize one of our winning pitching templates and send it to the right person using the contact info provided.

  How much does it cost to sponsor a publication like troidangmua’s Newsletter?

  Newsletter ad rates (or CPM) vary depending on many factors, including industry, number of subscribers, open rate, ad placement and more.

  To find out how much an ad will cost, contact troidangmua’s Newsletter using the contact information provided and ask for a copy of their media kit.

  How can I find newsletters similar to troidangmua’s Newsletter?

  Scroll up to where it says Similar Newsletters to see other publications like troidangmua’s Newsletter. You can also search our email newsletter directory to discover other newsletters that cover the topics you're interested in.

  How do I contact troidangmua’s Newsletter?

  Reletter provides this newsletter's website URL above, where you will often find their contact information. We also provide links to associated social media accounts and pitching templates so you can reach out fast.